Библиотека адресов VR для SKSEVR / VR Address Library for SKSEVR

Библиотека адресов VR для SKSEVR / VR Address Library for SKSEVR 0.126.0

Version 0.126.0
# [0.126.0](https://github.com/alandtse/skyrim_vr_address_library/compare/v0.125.0...v0.126.0) (2024-04-13)
### Features
* Add OStim VR addresses ([#59](https://github.com/alandtse/skyrim_vr_address_library/issues/59)) ([9b720cd](https://github.com/alandtse/skyrim_vr_address_library/commit/9b720cddf0f5e0f53bfbddcc3b39136a6c27ed76))

Version 0.125.0
# [0.125.0](https://github.com/alandtse/skyrim_vr_address_library/compare/v0.124.0...v0.125.0) (2024-04-11)
### Features
* add cs frame annotation ids ([1fb26ae](https://github.com/alandtse/skyrim_vr_address_library/commit/1fb26ae4ae09139ee8a0ae9ccf41c0b6c64508f1))

Version 0.124.0
# [0.124.0](https://github.com/alandtse/skyrim_vr_address_library/compare/v0.123.0...v0.124.0) (2024-04-08)
### Features
* add more addresses for truepbr ([5a1e324](https://github.com/alandtse/skyrim_vr_address_library/commit/5a1e32497f2672e8e9816f1209a05d4663164e18))

Version 0.123.0
# [0.123.0](https://github.com/alandtse/skyrim_vr_address_library/compare/v0.122.0...v0.123.0) (2024-04-08)
### Features
* add truepbr cs addresses ([aab6061](https://github.com/alandtse/skyrim_vr_address_library/commit/aab6061203675d9cedb3ef0fc42c316938c9036d))

Версия 0.122.0:​

Version 0.122.0​

 • # [0.122.0](https://github.com/alandtse/skyrim_vr_address_library/compare/v0.121.0...v0.122.0) (2024-04-01)
 • ### Features
 • * Add addresses for DSD 1.1.0 ([#58](https://github.com/alandtse/skyrim_vr_address_library/issues/58)) ([bbe4c39](https://github.com/alandtse/skyrim_vr_address_library/commit/bbe4c39ace06ab016fc6ff1e8ae83ef76b4a5d9a))

Version 0.121.0​

 • # [0.121.0](https://github.com/alandtse/skyrim_vr_address_library/compare/v0.120.0...v0.121.0) (2024-03-29)
 • ### Features
 • * sync with latest ng ([f631e08](https://github.com/alandtse/skyrim_vr_address_library/commit/f631e089f6f40f13d2669889e5168afa25ddb7fb))
Версия 0.120.0:
 • Version 0.120.0​

  • # [0.120.0](https://github.com/alandtse/skyrim_vr_address_library/compare/v0.119.0...v0.120.0) (2024-03-24)
  • ### Features
  • * add addresses for deferred cs ([9d94eee](https://github.com/alandtse/skyrim_vr_address_library/commit/9d94eee4106185dee1406816ab4e137e09f52652))
 • Version 0.119.0​

  • * Add missing address for upcoming String Distributor ([#57](https://github.com/alandtse/skyrim_vr_address_library/issues/57)) ([3eb0bf0](https://github.com/alandtse/skyrim_vr_address_library/commit/3eb0bf0c4722ae5bcb791f6e09c8547a6c914279))
  • # [0.119.0](https://github.com/alandtse/skyrim_vr_address_library/compare/v0.118.0...v0.119.0) (2024-03-11)
  • ### Features
  • * Add missing address for upcoming String Distributor ([#57](https://github.com/alandtse/skyrim_vr_address_library/issues/57)) ([3eb0bf0](https://github.com/alandtse/skyrim_vr_address_library/commit/3eb0bf0c4722ae5bcb791f6e09c8547a6c914279))
 • Version 0.118.0​

  • # [0.118.0](https://github.com/alandtse/skyrim_vr_address_library/compare/v0.117.0...v0.118.0) (2024-03-04)
  • ### Features
  • * add latest commonlib and cs sss ([38699da](https://github.com/alandtse/skyrim_vr_address_library/commit/38699da31068a52a99733132fbb640fb61f661ff))

Версия 0.117.0​

 • [0.117.0](https://github.com/alandtse/skyrim_vr_address_library/compare/v0.116.0...v0.117.0) (2024-02-11)
Особенности
 • добавлены адреса смешивания рельефа cs ([f95280c](https://github.com/alandtse/skyrim_vr_address_library/commit/f95280ca4446ad74bca5f1122425015dd2a0ef8f))

Версия 0.117.0​

# [0.117.0](https://github.com/alandtse/skyrim_vr_address_library/compare/v0.116.0...v0.117.0) (2024-02-11)
### Особенности
* добавлены адреса смешивания рельефа cs ([f95280c](https://github.com/alandtse/skyrim_vr_address_library/commit/f95280ca4446ad74bca5f1122425015dd2a0ef8f))
Top Bottom